Valli Arrak : Śmierć Stalina

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Gospodarstwo rolne kupione podczas zesłania na Syberii, 1956 r.
© Valli Arrak