Valli Arrak : Deportacja

 
Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Rysunek Valli Arrak
© Valli Arrak


Fragmenty wszystkich plików wideo lub audio:

  1. W przeddzień deportacji
  2. Dzień deportacji
  3. Deportacja