Życie w państwie sowieckim? : Materiały szkoleniowe

 

 

Film ten należący do kronik filmowych Wschodniej Syberii oddaje swoistą atmosferę radziecką, widoczną zarówno w zachowaniu instruktora, jak i w propagandowych celach instruktażu.

Film ten został wyświetlony jako kronika filmowa Wschodniej Syberii w 1953 r.

 

Ten plik multimedialny wymaga zainstalowania Macromedia Flash Player.

Materiały szkoleniowe
© Archives cinématographiques d'Irkoutsk