W latach 1939-1953 ponad million obywateli zamieszkujących  terytorium Europy, które na początku drugiej wojny światowej znalazło się pod okupacją sowiecką lub które po zakończeniu działań wojennych znalazło się w strefie wpływów Związku Radzieckiego zostało zesłanych do łagrów: część z nich trafiła do obozów pracy, a najliczniejsza grupa  została zmuszona do osiedlenia się w wioskach na Syberii i w Azji Centralnej.

Międzynarodowy zespół naukowców  zebrał 160 świadectw byłych zesłańców, zdjęcia z różnych okresów ich życia, dokumenty archiwalne prywatne i oficjalne oraz filmy obrazujące ich historię. Duża część spośród świadków nigdy wcześniej nie opowiadała swoich wspomnień z tamtych czasów.

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum i zapoznania się z tym mało znanym w Europie  okresem historii.

Ined
CNRS
EHESS
CERCEC
RFI
ANR