• ...
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • ...
 

Wydarzenia

Okupacja niemiecka
 
Szlak bojowy Armii Czerwonej w Europie
 
Wytyczenie nowych granic Europy
 
Powstanie krajów demokracji ludowej
 
Pakt Ribbentrop-Mołotow
 
Początek wojny w Europie. Niemcy napadają na Polskę
 
Operacja Barbarossa, Niemcy napadają na ZSRR
 
Kominform
 
Śmierć Stalina
 
XX Zjazd KPZR
 

Represjonowanie - porządek chronologiczny

Aneksja nowych terytoriów
 
Ukarane narody
 
Czystki
 
Wróg ustroju
 
Zsyłki do ZSRR z powodów politycznych
 
Antyradziecki ruch oporu w krajach bałtyckich i na Zachodniej Ukrainie
 
Kolektywizacja nowo okupowanych terenów
 
Strajki i bunty w łagrach
 
Amnestie
 
Lata 30 w ZSRR
 
Amnestia dla obywateli polskich w ZSRR
 

Tematy

Śmierć Stalina
Śmierć Stalina
Głód
Głód
Dzieciństwo w Gułagu
Dzieciństwo w Gułagu
Inni
Inni
Życie w państwie sowieckim?
Życie w państwie sowieckim?
Droga na zesłanie
Droga na zesłanie
Życie po wyjściu z gułagu
Życie po wyjściu z gułagu
Życie codzienne
Życie codzienne
Ocaleni przez deportację
Ocaleni przez deportację
Praca na zesłaniu
Praca na zesłaniu
Bunt więźniów w łagrze
Bunt więźniów w łagrze
Represje na terenach anektowanych przez ZSRR w latach 1944-52
Represje na terenach anektowanych przez ZSRR w latach 1944-52
Specjalne wysiedlenia
Specjalne wysiedlenia
Relacje
Relacje

Świadkowie

Henry Welch
Henry Welch
Silva Linarte
Silva Linarte
Teodor Shanin
Teodor Shanin
Irena Ašmontaitė - Giedrienė
Irena Ašmontaitė - Giedrienė
Iser Šliomovičius
Iser Šliomovičius
Sandra Kalniete
Sandra Kalniete
Antanas Petrikonis
Antanas Petrikonis
Klara Hartmann
Klara Hartmann
Adam Chwaliński
Adam Chwaliński
Juozas Eidukiavičius
Juozas Eidukiavičius
Michalina Herc
Michalina Herc
Antanas Seikalis
Antanas Seikalis
Juliana Zarchi
Juliana Zarchi
August Matz
August Matz
Ján Antal
Ján Antal
Michał Giedroyć
Michał Giedroyć
 • ...
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • ...