Les témoins

Alain BlumTartu (Estonie)Alain Blum, Ivan Belometsnykh son époux
Nom, prénom du témoin, année et lieu de de naissanceLieu de l'entretienDate de l'entretienInterviewersEn présence de
     
     

 Antal, Jan (1950, Magadan, Russie)

 

Svodìn (Slovaquie)09/01/2012

Lubomira Valcheva

 

 Arrak, Valli (1931, Tartumaa, Estonie)

 

15/03/2010

Aigi Rahi-Tamm

Juliette Denis, Marc Fichet

 

 Ašmontaitė-Giedrienė, Irena (1935, Šiauliai, Lituanie)

 

Vilnius (Lituanie)27/10/2009

Jurgita Mačiulytė

 

 Baturaitis, Vitas (Батурайтис, Витас)(1936, Kozrychka, Lituanie) (Lituanie)

 

Bratsk (Russie)27/10/2009

Emilia Koustova, Larissa Salakhova

Alain Blum, l'épouse de Vitas Baturaitis

 

Belomestnykh,Alexandra (Беломестных, Александра) (1927, Bolchaïa Kada, Russie)

 

Kaltouk (Russie)30/08/2009

Emilia Koustova, Larissa Salakhova

 

 Borysewicz, Janina (1926, Kowalki, Pologne)

 

Sokółka20/04/2009

Agnieszka Niewiedzial

 

Chopik-Drozd, Vera  (1929, Beneva, Pologne)

 

Lviv  (Ukraine)19/10/2009

Marc Elie, Marta Craveri

Dominika Rank

 Chwaliński, Adam (1928, Osada Ostrówek, Pologne)

 

Opole (Pologne)23/04/2009

Agnieszka Niewiedzial

 

 Daniszewska, ()

 

27/10/2009

 

Eidukiavicius, Juozas (Иозас Эйдукавичус) (1929, Lituanie)

 

Tangouï (région d'Irkoutsk)26/01/2010

Emilia Koustova, Alain Blum

Larissa Salahova

Gendels, Kazimirs (1934, Latgale, Lettonie) 

 

Daugavpils (Lettonie)13/01/2009

Juliette Denis, Alain Blum

Irena Saleniece, étudiants et journalist

Hartmann, Klara (1930, Miskolc, Hongrie)

 

Gödre (Hongrie)31/08/2009

Anne-Marie Losonczy

 

Herc, Micheline (1937, Varsovie, Pologne)

 

Paris (France)31/03/2011

Marta Craveri, Alain Blum

 

Iarinich, Orest-Iouri (Орест-Юрий Яринич)

(1934, Lwów, Pologne)

 

Lviv (Ukraine) 21/10/2009

Marc Elie, Marta Craveri

Dominika Rank

 Jakubowska, Julia (1932, Wilno, Pologne)

 

Varsovie (Pologne)

12/02/2010

Agnieszka Niewiedzial

Marta Craveri

Stella Jankovska [surnom] (1929, Lwow, Pologne)

Wrocław26/06/2008

Agnieszka Niewiedzial


Kovaltchouk, Grigori (Григорий Ковальчук)

(1944, Ukraine)

 

Kaltouk (Russie) 28/08/2009

Emilia Koustova, Larissa Salahova

Alain Blum

Kovaltchouk-Tarassova, Anna (Анна Ковальчук-Тарасова)

(1937, Ukraine)

 

Irkoustk (Russie) 01/09/2009

Emilia Koustova

Alain Blum et Larissa Salahova

Kaijone, Lilija (1932, Dīcmaņi, Lettonie)

 

Riga (Lettonie)14/01/2009

Juliette Denis, Alain Blum

Austra Zalcmane

Kratiša, Diāna (1935, Jaunjelgava, Lettonie)

 

Riga (Lettonie)27/03/2009 et 16/05/2009

Juliette Denis

 

Krušas, Vincas (1925, Sklėriai district de Marcinkonys, Lituanie)

 

Vilnius (Lituanie)29/10/2009

Jurgita Mačiulytė

 

Linarte, Silva (1939, Latgale, Lettonie)

 

Daugavpils (Lettonie)13/01/2009

Juliette Denis, Alain Blum

Irena Saleniece, étudiants et journalistes

Lõhmus, Eela (1929, Valtu, Estonie)

 

 Keeni, (Estonie) 17/03/2010Aigi Rahi-TammJuliette Deni

Miliautskas, Juozas (Иозас Милиауцкас) (1934, Lituanie)

 

Bratsk (région d'Irkoutsk)
26/08/2009

Emilia Koustova, Alain Blum

Larissa Salahova

 Ozerovski, Andreï (1914, Loutsk, Volhynie, Pologne orientale)

 

Karaganda (Kazakhstan) 17/09/2009

Isabelle Ohayon

Alain Blum, Juliette Denis

Panavas, Antanas (1926, Grybėnai, Lituanie)

 

Vilnius (Lituanie) 26/10/2009

Jurgita Mačiulytė

 

Petrikonis, Antanas (1928, Mociškėnai, Lituanie)

 

Vilnius (Lituanie)30/10/2009

Jurgita Mačiulytė

 

 Pogarski, Iaroslav (Ярослав Погарский) (1941, Ukraine)

 

Pereiaslav-Khmelinski (Ukraine)03/04/2009 et 11/07/2009

Alain Blum

Une amie

Rozentāls , Rafails (1937, Riga, Lettonie)

 

Riga (Lettonie) 11/06/2008

Juliette Denis, Marta Craveri

Valérie Nivelon

Ruzgys, Rimgaudas  (1937,Kuršėnai, Lituanie)

 

Vilnius (Lituanie)26/10/2009

Jurgita Mačiulytė

Vykintas Augilius

Shanin, Teodor (1933, Wilno, Pologne)

 

Moscou (Russie)
 08/12/2008

Juliette Denis, Alain Blum

 

Seikalis, Antanas (1933, Vabalninkai, Lituanie)

 

Vilnius (Lituanie)
 
24/06/2009

Marta Craveri, Alain Blum

 Jurgita MačiulyteA

Anatolij Smilingis (1927, Plungė, Lituanie)

Kortkeros (Russie)24/08/2012

Hélène Mondon

Vladislav Karaktchief

Šliomovič, Iser (1937, Kaunas, Lituanie)

 

Kaunas (Lituanie)25/06/2009 et 15/06/2010

Marta Craveri

 

Varju, Peep (1936, Rakvere, Estonie)

 

Tallin (Estonie) 19/01/2009

Marta Craveri, Juliette Denis

 

Volungevičius, Jonas (1940, Kabeliai, Lituanie)

 

Vilnius (Lituanie)26/10/2009

Jurgita Mačiulytė

Vykintas Augilius

Welch, Henry (1933, Łódź, Pologne)

Rome (Italie) et Paris (France) 19/05/2009 et 29/05/2009

Marta Craveri, Antonio Ferrara

Alain Blum (2ème entretien)

Wróbel Lucyna (1930, Huta, Pologne)

Wrocław06/2008

Agnieszka Niewiedzial

 

 Zalcmane, Austra (1935, Dīcmaņi, Lettonie)

 

Riga (Lettonie)17/06/2008 et 14/01/2009

Juliette Denis, Alain Blum

Lilija Kaijone

Zarchi Juliana (1938, Kaunas, Lituanie)

 

Vilnius (Lituanie)25/06/2009

Marta Craveri, Jurgita Mačiulytė